Grza

Od reka u Izvoru i njegovoj blizini izdvaja se reka Grza. Grza je reka u istočnoj Srbiji. Duga je 23 kilometara. Nastaje od reka Ivanštice, tj. Gornje Grze, i Velike Čestobrodice, između turističkog naselja Grza i sela Izvor. Reka Grza je leva pritoka reke Crnice koja protiče kroz Paraćin. Gornja Grza i njene pritoke: Vrelska Padina, Velika Čestobrodica, Crvena…